۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

گروگانیری دختران و پسران مسیحی و فرستادن این کودکان به کشورهای عربی، توسط مسلمان آفریقا


هیچ نظری موجود نیست: