۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

درود بر شرف و شجاعت مردم مصر ، این عکس های خون آلود سند مبارزه آزادی خواهی ملتی است که چون ما در مقابل ظلم و ستم فاشیست مذهبی و کشتارهای بعد از انقلاب سکوت نکرده اند

هیچ نظری موجود نیست: