۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

هیچ کس نمی تواند مانند حیوان چهارپایی از شما سواری بگیرد، مگر اینکه شما خود در مقابل او خم شده باشید. مارتین لوتر کینگ جونیور
تغییر به راحتی در چرخهای ضرورت نمی چرخد ، اما تغییر از طریق مبارزه مستمر بدست خواهد آمد.
و بنابراین ما باید استوار بایستیم و برای آزادی خودمان تلاش کنیم.
هیچ کس نمی تواند مانند حیوان چهارپایی از شما سواری بگیرد، مگر اینکه شما خود در مقابل او خم شده باشید.

مارتین لوتر کینگ جونیور


قابل توجه سران سپاهی که دستور بازداشتشان توسط خامنه ای صادر شده.

هیچ نظری موجود نیست: