۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

دعوای زرگری مسخره اباما و خامنه ای، هواپیمایم را پس بده...هواپیمایت را پس نمی دهمدعوای مسخره زرگری اباما و خامنه ای، هواپیمایم را پس بده...هواپیمایت را پس نمی دهم

در تمام زندگی ام شاهد چنین حماقتی نبودم که دو کشور به ظاهر دشمن با این وضع اسفناک در ملاء عام به لاس زدن سیاسی بپردازند.

آیا هدیه فرستادن این هواپیما از طرف امریکا برای همان سردارانی نبوده که در این چند وقت حداقل دو مکان نظامی در ایران را منفجر کردند؟

و آیا این بازی موش گربه ابوما و خامنه ای را پایانی هست؟...

و آیا دم خروس انفجارها را باور کنیم یا قسم حضرت عباس آقای اباما

که هواپیمای خوبی دست برادران قاچاقچی احمدی نژاد افتاده؟

لطفا این قضیه بده نمیدم را مثل همیشه خودتان در خلوت با هم حل کنید...

هیچ نظری موجود نیست: