۱۳۹۰ آذر ۲۰, یکشنبه

بر اساس اصل فیزیکی قانون بقای انرژی شما که به کشتار بی رحمانه حیوانات می پردازید، روز سگ کشی شما نیز فراخواهد رسیدبیماران سیکوپات یا سوسیالپات همان کسانی هستند که دست به کشتار بی رحمانه

حیوانات می زنند و در مراحل بعدی به شکنجه،

تجاوز و  کشتار مردم می پردازند، جمهوری اسلامی در پایداری رژیم کثیف خود از

این  افراد بیمار به عنوان پلیس و گشت ارشاد و سپاهی و بسیجی و ... بهره می گیرد

در صورتی که این افراد بیماران خطرناک روانی هستند که باید

تحت درمان های طولانی مدت پزشکی و روان درمانی قرار بگیرند.بر اساس قانون بقای انرژی انیشتن

انرژی نه تولید می‌شود و نه نابود می‌گردد، بلکه همواره از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود،

این یک اصل فیزیکی انکار ناپذیر است که مردم از آن به عنوان کارما، نتیجه اعمال یا خدا جواب اعمالت را خواهد داد یاد می کنند،

پس زمانی که دست به کشتار بی رحمانه حیوانهای نجیب بی گناه می زنید،

بر اصل فیزیکی انکار ناپذیر قانون بقای انرژی در انتظار روز سگ کشی خود نیز باشید!...

چون هیچ انرژی از بین نمی رود بلکه انرژی همواره از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشود...

.

هیچ نظری موجود نیست: