۱۳۹۰ آذر ۱۸, جمعه

شرم بر شما شکنجه گران بی خرد باد، به شکنجه و زجر کودکان به اسم ختنه کردن پایان دهید

هیچ نظری موجود نیست: