۱۳۹۰ دی ۵, دوشنبه

((بفهم!، کورش خیلی وقته که مرده!))

((بفهم!، کورش خیلی وقته که مرده!))

 
ما آریایی هستیم و ۲۵۰۰ سال پیش و... و حقوق بشر مال ماست
و کوروش بخواب که ما بیداریم و...
بخورد توی سرتان!، وقتی یک زن را برای حجاب اجباری توی خیابان زیر دست و پایشان له می کنند و می خواهند به زور ببرنش...
مرد باش و مردانه از هموطنت دفاع کن!بچه هایتان را در زندان ها تحت شکنجه و تجاوز هستند و هر روز اعدامشان می کنند جرات یک راهپیمایی میلیونی که طلبتان...جرات یک راهپیمایی چند هزار نفره را ندارید...

سر هر چهارراه برای زن و بچه ات پلیس تجاوز و شکنجه گذاشتند بسیجی و سپاهی و لباس شخصی امانت را بریدند

 آنوقت هنوز به تاریخی که مال ۲۵۰۰ سال پیشه افتخار می کنی؟!...مرد باش و در این لحظه زندگی کن...نه در ۲۵۰۰ سال پیش...
داشتم داشتم حساب نیست...

هیچ نظری موجود نیست: