۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

سرپوش گذاشتن کلیسای کاتولیک ایرلند بر هزاران مورد سوء استفاده جنسی و تنبیه بدنی کودکان در کلیسای کاتولیکهیچ نظری موجود نیست: