۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

چه اهمیتی دارد که پس از فریاد کردن آزادی چه سرنوشتی بر من خواهد رفت؟.چه اهمیتی دارد که پس از فریاد کردن آزادی چه سرنوشتی بر من خواهد رفت؟.
آیا سرنوشت پیشین من آنچنان ذلتبار نبوده است که من اینچنین بی باک, بی محابا و رها...
مرگ در راه آزادی را در کوچه های پس کوچه های وطنم طلب می کنم؟.
(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: