۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

امید به این معناست: که هر شکست را سرآغاز تحولی شگرف خواهی کرد.
امید به این معناست: که هر شکست را سرآغاز تحولی شگرف خواهی کرد.

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: