۱۳۹۲ بهمن ۱۸, جمعه

((مرا بخوان به نام مادرت!))

در کشورهای پیشرفته به ندرت مردان و پسران در حال خیابان آزاری بانوان دیده می شوند.
چون به آنان در کودکی می آموزند که زن و مرد با هم برابر هستند.
زنان مالک بدن خویش هستند. و نوع پوشش هر فرد آزاد و قابل احترام است. 
همچنین در جوانی و بزرگسالی میدانند که کاباره ها و کازینو ها و بارها, میهمانی ها و...محل های مشخص برای آشنایی مردان و زنان هستند و روابط اجتماعی مرد و زن آزاد است.

پس هیچ دلیلی برای خالی کردن عقده های جنسی مردان در کوچه و خیابان ها نیست....
اما در کشور من با حکومتی اسلامی در هر گذرگاه مردی مرا به مبلغی حقیر یا فحشی جنسی فرا می خواند!...

هیچ نظری موجود نیست: