۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

مردم ایران آخوند پرست هستند!خاطرات یک بی حجاب

سال ها پیش در یکی از خیابان های تهران, بین یک آخوند و یک فرد عادی بگو مگویی در گرفت و کار به دعوا و داد و بی داد کشید.
من به نظاره ایستادم. مرد جوان فریاد زد:((دیگه کار شما نامردها تمامه پدرتان را در میاریم بیچاره تن می کنیم. فکر می کنید تا کی می توانید اینجوری دزدی گرگی کنید و ...))

آخوند چاقه گردن کلفت با آرامش و لحن زیرک و نیشداری جواب داد:((خوب که چی چی فکر می کنی. این مردم نمی توانند یک روز بدون ما زندگی کنند. گیرم که ما را بیرون بیندازید, دو روز نشده برمن می گردانید. این مردم برای بهشت و آخرت همیشه دست به گردن ما می شوند...))

مرد جوان بهت زده ساکت شد, آخوند سوار ماشین شخصی خود شد و رفت  و عابران رفته رفته در حالی با تاسف به تایید حرفهای او سرتکان می دادند متفرق شدند....

هیچ نظری موجود نیست: