۱۳۹۲ بهمن ۱۴, دوشنبه

ببخشید این خانم چادری ها الان دقیقا دارن چیکار می کنند؟
و چه عجیب که نگاه این مانکن انقدر خسته و غمگین است, 
شاید از تهمت ها, توهین ها, متلک ها, دستمالی ها مردم همیشه در صحنه
و هجوم های ناگهانی گرگ های گرسنه گشت های ارشاد به تنگ آمده...

هیچ نظری موجود نیست: