۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

چه غرور آفرین!...چه غرور آفرین!..., مردم مصر چون مردم ایران تسلیم خشونت و استبداد مذهبیون نشدند, آنها پس از انقلاب باتون ها را سربازها پس گرفتند و انقلاب را از اخوان المسلمین.
(شکوه بختیاری)هیچ نظری موجود نیست: