۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

((هرزه چشم))شرم کن! 
هر روزت را بیهوده می داری

به هرزه چرانی و مزاحمت 
بر زنان و دخترکانی که هر شب 
در آرزویشان تا سپیده دم
استمناء می کنی...

افکارت عقده های حقیر جنسیست 
که با خرافات مذهبی آمیخته 
و مغزت تهی گاهیست 
که شهوت در آن پناه جسته ...

باور نداری!...
ببین که چگونه چشمانت 
حتی حضور پیکر یک زن, یک دختر, یک کودک ٩ ساله 
در خیابان را 
تاب نمی آورند!....

شرم کن 
فاحشه درمغز توست!.


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: