۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

و تو هنوز به امید آمدن آخرین امام...، گرسنه ای!چشم بگشا که جهل و مذهب زنجیر اسارت توست


بنگر که چگونه دین فروشان از خدایان و پیامبران موهوم قصرها ساخته اند!...

و تو هنوز به امید آمدن آخرین امام...
، گرسنه ای!

(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: