۱۳۹۱ دی ۲, شنبه

((جهنم در ذهن توست!)) / ((!Hell is in Your Mind))

نه !، هرگز شما دین فروشان
روح مرا به صلیب مذاهب
یا سنگسار گناهان آلوده نخواهید کرد
من به خدایان بی رحم خیالی مردسالار شما،
!هیچ اعتقادی ندارم
و بهشت زمین را
.به خاطر جهنمی که در ذهن متحجر شماست
بدون عشق و لذت ترک نخواهم کرد!
به من نگاه کن؛
من یک کافرم و در زمین،
بهشتی شاد برای خود و همه انسان ها خواهم ساخت
پیش از آنکه، تو عقده ها و جهلت را با شلاق بر تن من حک کنی
یا مرا به صلیب بکشی...
به من نگاه کنم من شادم،
احساسی که تو هرگز در زندگی نخواهی داشت!
چون، جهنم، در ذهن توست!

هیچ نظری موجود نیست: