۱۳۹۱ دی ۲, شنبه

زنان ایران را از حبس در کیسه های زباله رهایی بخشید!


 


قسمتی از تصاویر پرده عکس و گرافیک حقوق زنان در ایران
که در حال تکمیلش هستم! 


این تصویر به افتخار ترانه "حرف زن" شاهین نجفی!
زنان ایران را از حبس در کیسه های زباله رهایی بخشید!
و برده فروشی زنان را به نام چند همسری متوقف کنید
که هرگز عدد یک برابر با چهار نخواهد بود.

http://www.youtube.com/watch?v=ZtfMp8JuBas

هیچ نظری موجود نیست: