۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

تفاوت فاحش علم و مذهب در زندگی یک زن!
در مذهب؛ زن آلتی تناسلی و تحریک کننده، چون حیوانی چموش در رمه های چهارتایی که به صاحبی مرد تعلق دارد،

تلقی می شود!... و در علم، زن چو دانش بیاموزد و بیندوزد، حتی بر فرق ستارگان و ماه نیز خواهد نشست!.

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: