۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

بدون خرافات قرون وسطایی مذهبی، هرگز نمی توان مردم را به پذیرش ظلم وادار کرددین مکمل حکومت های استبدادی مذهبیست.
بدون خرافات قرون وسطایی مذهبی،
هرگز نمی توان مردم را به پذیرش ظلم وادار کرد
و به آنان امید داد که استخوان های پوسیده یا مردی چاه نشین،
در آینده ای نه چندان دور به کمک آنها خواهند آمد!

هیچ نظری موجود نیست: