۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

این نوجوانان بی گناه به دلیل نفرت و قضاوت افرادی چون تو، اعدام شدند!همجنسگرایی مسری نیست. اگر فردی مذهبی هستی و به خدا اعتقاد داری، پس بدان؛ 

همجنسگرایی یک بیماری مسری یا انحراف نیست!، گناه هم نیست!، 

یک ژن طبیعیست که خدای تو آنرا آفریده است، پس در حکمت او دخالت نکن!


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: