۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

درد دل یک هموطن!
دیروز از ونک می خواستم برم سمت 7 تیر
راننده خطی می گفت 1500 می گیرم در حالی که کرایه 1200 بود وقتی اعتراض می کردیم گفت ترافیک همین قدر می گیرم، سوار نشدم ولی بودن کسانی که سوار می شدند.
نهایتا با همون کرایه اصلی بعد از 30  دقیقه منتظر شدن رفتم 7تیر وتمام این مدت به این فکر می کردم

1- اگه دیگران هم مثل من حاضر به پذیرش نبودند این اتفاق می افتاد؟
2- اگر یک سیستم نظارتی درست داشتیم این اتفاق می افتاد
3- مهمتر اگه حکومت سالمی داشتیم باز هم این اتفاق می افتاد
ما هرچه بر سرمون میاد باعث و بانیش خودمونیم
خودمونو اصلاح کنیم

هیچ نظری موجود نیست: