۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

ای کاش زهرا بنی یعقوب نیز در هند زاده شده بود!

دو دانشجوی دختر رشته پزشکی در طی این چند سال مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند.

یک دختر جوان که در هندوستان بوسیله اراذل و اوباش مورد تجاوز قرار گرفت، در بیمارستان درگذشت و باعث خیزش و درگیری های مردم هند با پلیس و نیروی انتظامی شان شده، برای درخواست امنیت بیشتر برای زنان شد.

و دکتر زهرا بنی یعقوب که در ایران که توسط "اراذل و اوباش گشت ارشاد و نیروی انتظامی" مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفت و در قرارگاه گشت ارشاد کشته شد و مردم ایران نیز مانند همیشه، سکوت کردند حتی سال ها بعد در مورد تجاوز های گروهی، شکنجه و قتل؛ ترانه موسوی، زهرا کاظمی، الناز بابازاده و...


هیچ نظری موجود نیست: