۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

بلوغ جنسی دختران در ۹ سالگی و بلوغ فکریشان در ۴۰ سالگی؟!





 















نگارنده زمانی که کودکی بیش نبودم آرزو داشتم که در آینده، دانشمند، ستاره شناس یا دکتر جراحی باشم، و به مردم خدمت کنم.
زمانی که بزرگ شدم تنها آرزویم این شد؛ که از درد هموطنانم بویژه زنان بنگارم. شاید در آینده ایران، نوابغ به خاطر فقر ترک تحصیل نکنند، در تصادفات کاروان های راهیان نور کشته نشوند یا در کلاس های درس آتش نگیرند و یا به بردگی مردان بخشیده نشوند و تا ۴۰ سالگی مجبور به کسب اجازه نامردان نباشند!، به امید آن روز!.


ادامه مطلب: بلوغ جنسی دختران در ۹ سالگی و بلوغ فکریشان در ۴۰ سالگی؟! | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/12/25/%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c#ixzz2G84OarAJ

هیچ نظری موجود نیست: