۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

چگونه می توان به فرشتگان و حوریان زمین، وعده حوری بهشتی داد؟

بسیار مسخره و مضحک است که مذاهب به تو، وعده فرشته، حوریان بهشتی و همخوابگی با آنان را پس از مرگ می دهند.
در حالی که تو خود از فرشتگان و حوریان بهشتی زمین هستی و تشنه مطاله و دانش، اما در بهشت خیالی مذهبیون، حتی یک کتابخانه یا آزمایشگاه علمی برای فرونشاندن عطش تو... موجود نیست!.

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: