۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

بفهم!، مسلمانان تنها به خشونت و کشتار دست زدند تا به مردم جهان ثابت کنند؛ آنها مردم خوبی هستند و دین صلح طلبی دارند!!!

مسلمانان در ۲۰ کشور دنیا تنها به این دلیل به خشونت و شورش و حتی کشتار دست زده اند تا به مردم جهان ثابت کنند که ؛

پیامبر آنان مرد خوبی بوده و آنچه در فیلم "مسلمانان بی گناه" نشان داده شده حقیقت ندارد و دین اسلام بسیار صلح طلبی است!
تعداد کشته شدگان در اعتراضات مرگبار مسلمانان در جهان نسبت به فیلم "بی گناهی مسلمانان" بیش از ۳۰ نفر بوده!

http://news.iafrica.com/worldnews/817119.html
هیچ نظری موجود نیست: