۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه

انسان های بزرگ اراده ای آهنین دارند

عکسی تکان دهنده و عبرت اموز از پارا المپیک، هیچوقت تسلیم نشو چون انسان های بزرگ اراده ای آهنین دارند
منبع


هیچ نظری موجود نیست: