۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه

دلقک بازی و خنده احمدی نژاد در عربستان زمانی مردم ایران داغدار بودند!

دلقک بازی و مسخره بازی و وانت سواری احمدی نژاد در عربستان زمانی که همه مردم ایران از زلزله آذربایجان داغدار بودند!.

منبع

هیچ نظری موجود نیست: