۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

یک گفتمان منطقی و یا نقد مذهبی با مردم عوامی که دانشی نیاموخته اند و به خرافات مذهبی ایمان دارند، هرگز امکان پذیر نیست!یک گفتمان منطقی و یا نقد مذهبی با مردم عوامی که دانشی نیاموخته اند و به خرافات مذهبی ایمان دارند، هرگز امکان پذیر نیست!

هیچ نظری موجود نیست: