۱۳۹۱ مهر ۲, یکشنبه

بزرگترین خیانت مذاهب به بشریت
بزرگترین خیانت مذاهب به بشریت این است که؛ شنیع ترین و وحشیانه ترین شکنجه ها و قتل ها را به نام قوانین الهی و با خرافات پاداش خداوندی ترویج می کند!!!.

هیچ نظری موجود نیست: