۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

اگر فکر می کنی برای دفاع از مذهب؛ مجبور به کشتن انسان ها هستی!، خودت را به اولین تیمارستان بیماران روانی خطرناک، معرفی کن
اگر فکر می کنی برای دفاع از مذهب؛ مجبور به کشتن انسان ها هستی!، خودت را به اولین تیمارستان بیماران روانی خطرناک، معرفی کن!

If you think for the defense of your religion; you have to kill people!, you should immediately register yourself to the mental hospital as a dangerous patient!


هیچ نظری موجود نیست: