۱۳۹۱ خرداد ۲۴, چهارشنبه

((نه!، عزیزم!))شعر جدیدی که در حال نوشتنش هستم...

نه!...، به من نگاه کن

من باکره نیستم و پیش از تو

در هجوم تجاوزگران گریسته ام

با درد و خونی که بر ملافه های سفید چنگ انداخته

اما هیچکس را در میدان بزرگ شهر

به دار نیاویخته ام...

....
نه، عزیزم...،

 من باکره نیستم و تو بهشت بی پایان لذتت را

به باکره نبودن من مدیونی!


(شکوه بختیاری)


رسالت یک هنرمند تابو شکنی برای نجات مردم از فقر فرهنگی مذهبی و معرفی ارزش ها و لذت های واقعی یک زن، به عنوان یک انسان و نه یک برده ناموس به جامعه است، همین!

هیچ نظری موجود نیست: