۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

((گاهی، گاوها از انسان ها بیشتر می فهمند!))حتی یک گاو، از تماشای صحنه کشته شدن گاوی دیگر
روی بر می گرداند
و از خشم و نفرت فریاد می زند...،
ای انسان، ای ایرانی، چرا تو چنین نیستی؟!...
چرا در مقابل شلاق و اعدام و سنگسار سکوت کردی!...

من گاوهایی را که در مرگ همنوعانشان از خشم و نفرت فریاد بر می آورند!
از تظاهرات سکوت اصلاح طلبان
بیشتر دوست می دارم!
هیچ نظری موجود نیست: