۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه

عکس بازداشت موقت علی اکبر صالحی فتوشاپه

متاسفانه عکس بازداشت موقت علی اکبر صالحی فتوشاپه، ولی خبر بازداشت موقتش در قبرس درسته، لطف کنید  خبر درست را با عکس فتوشاپی

چاپ نکنید که ارزش خبر را زیر سوال ببرد....
منبع اصلی عکس:

http://www.standard.co.uk/showbiz/law-and-order-actor-dennis-farina-facing-jail-after-arrest-on-airport-gun-charge-6870582.htmlهیچ نظری موجود نیست: