۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

ابلهانه ترین تصور مردم عامه...ابلهانه ترین تصور مردم عامه این است؛

((که بدون اجازه مذاهب، استفاده قسمتی از بدنم

 که در شورتم هست، ممنوع می باشد!))


(شکوه بختیاری)This is the most foolish think of the public;

"That without permission of  the religion, using part of  my body

  that is in my own underwear is forbidden!."


Shokooh Bakhtiari)

هیچ نظری موجود نیست: