۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

اجساد گندیده زنان در زیر لاشه های پتو!


قسمت کوتاهی از شعر ''تسکین کاونده'' که با عکس های آلبوم روزمرگی  خانم شادی قدیریان هم خوانی غریبی دارد!

...
اجساد گندیده زنان در زیر لاشه های پتو

هم آغوشی من با ظروف کهنه کثیف

آشپزخانه ای محقر و میز کوچکی

آراسته از غذاهای لذیذ،

هیچ نظری موجود نیست: