۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

لیاقت گوسفندانی که با اشتیاق به تماشای سلاخی میروند حکومت قصابهاست!
و تنها یک قاتل در تماشای مراسم اعدام یک انسان خواهد خندید! (اشاره به سرباز جلوی تصویر!)

منبع

هیچ نظری موجود نیست: