۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

عکس آیت الله مصباح یزدی که فتوای تروریستی قتل شاهین نجفی و قطع دست و پا و تجاوز به زنان و مردان زندانی را صادر می کند و مرگ بر امریکا می گوید بدون عبا و عمامه در نیویورک!مصباح یزدی که فتوای تروریستی قتل شاهین نجفی و قطع دست و پا و تجاوز به زنان و مردان زندانی را صادر می کند

و مرگ بر امریکا می گوید عشق آمریکا داشته به نیویورک رفت و آمد می کند و بدون حجاب عمامه و عبا به صورت ناشناس

با کت و شلوار با کافران کرواتی نشست و برخواست می کند؟!!!

در آخر سیاست خیلی کثیفه مگه ما مردم به داد هم برسیم...
عکس ازfriendfeed و بازتاب

 و

خودنویس


هیچ نظری موجود نیست: