۱۳۹۱ خرداد ۱۲, جمعه

عکس های تبلیغ عقد یک ساعته (ارضاء جنسی) سران جمهوری اسلامی! ‎

 تا وقتی در مجلس برده فروشانتان به اسم چند همسری، برده داری زنان
و به اسم صیغه، فحشای شرعی
و به اسم مذهب، حجاب قرون وسطایی اجباری
و قوانین سنگسار و شلاق و ...را ترویج می کنید، یک زنی هم مثل من هست که عکس های بی شرمانه خودتان را مثل تف پرت کنه توی صورت کثیفتان! 
هیچ نظری موجود نیست: