۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

تخمدان های من متعلق به کلیسا یا مسجد نیستند!کودکان من از بدو تولد مجبور به پذیرفتن مذهبی نخواهند بود...
چون تخمدان های من متعلق به کلیسا یا مسجد نیستند!.

My children don't have to accept any religion when they are born, because my ovaries aren't church or mosque property!..

Shokooh Bakhtiari)

(این عکس مربوط به حقوق زنان برای سقط جنین است ولی من نظر و مشکلات زنان ایران و خاورمیانه را در کنار این عکس نوشتم نه صرفا ترجمه لغت به لغت متن پلاکارد را )

Neither religion nor politics should dictate what a woman does with her body.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=468415199852617&set=a.124831547544319.17251.124829940877813&type=1&theater


/Photo sourceمنبع عکس:
http://www.classwarfareexists.com/words-as-visuals-ovaries/


هیچ نظری موجود نیست: