۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

این قسمت جزو اموال عمومی مذاهب و یا دولت ها نیست!

این قسمت جزو اموال عمومی مذاهب و یا دولت ها نیست

که درباره باکره بودن یا نبودن یا سقط جنین آن تصمیم بگیرند،

 بدن من، فقط و فقط به من تعلق دارد

و من تنها تصمیم گیرنده درباره بدن خود، هستم!.

(این عکس مربوط به حقوق زنان برای سقط جنین است و لی من نظر و مشکلات زنان ایران و خاورمیانه را در کنار این عکس نوشتم نه صرفا ترجمه لغت به لغت متن پلاکارد را )

This part of my body is not public property of governments and religions."
They cannot decide on my virginity or abortion rights. My body belongs to me and only me.
And I am the only one who decides about my own body."


This is not public property decisions regarding.
these are mine and only mine to make!


http://blog.seculargovernment.us/2012/02/my-body-my-choice.html

هیچ نظری موجود نیست: