۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

سوالات شرعی شکوه بختیاری از آیت الله صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، آیا یک حوری ۷۰ متری احتمالا قیافه اش مثل آدم فضایی ها نیست؟

آیا یک حوری ۷۰ متری احتمالا قیافه اش مثل آدم فضایی ها نیست؟


با معذرت از اینکه ایران نیستم که اسمم در لیست کشته شدگان کهریزک باشد

و با ذکر اینکه شما بعد از فتوایی که در مورد شاهین نجفی دادید یکم به خاطر اسم شاهین نجفی معروف شدید،

تصمیم گرفتم سوالات شرعی خودم را از شما بپرسم:


قسمت اول -

آیا یک حوری ۷۰ متری که در آسمان ها یا فضا زندگی می کند، و همیشه دوشیزه است

(و اگر همیشه دوشیزه است پس دوشیزه نبودنی وجود ندارد که با دوشیزه بودن معنایی داشته باشد؟! )

و در عسل غلت می خورد و هیچ خانواده و فامیلی ندارد و صرفا برای ارضاء جنسی کردن یک مشت آدم

ریشو بداخلاق  خلق شده است، احتمالا چون در فضاست و این مشخصات خیلی عجیب غریب و غیر قابل باور است

قیافه ای  شبیه آدم فضایی ها و E.T ندارد؟...هیچ نظری موجود نیست: