۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

کلاغ پر نظام جمهوری اسلامی!

هاله نور پر، مشایی پر، دماغ احمدی نژاد پر، چروکهای صورتش پر، پول نفت سر سفرهای مردم پرپر...، توپ مجتبی و پدرش پرتر، سرنوشت ایران خر تو خر...

باز هم می گویم؛ برای یک اختلاس 3 هزار میلیاردی ۵ نفر انسان غیرت نداشتند توی خیابان ها تظاهرات کنند!، ولی برای اعدام یک نوجوان ۱۷ ساله حدود ۲۰۰۰۰ بی شرافت جمع می شوند که جان دادن یک انسان تماشا کنند؟!

حالا هی برویم به امامزاده ها دخیل پوسیده ببندیم و از امام زمان کمک بخواهیم و بگوییم خدا خودش درست می کند...، البته به جای امام زمان سربازان گمنام ایشان هر کاری از دستشان بربیاد از قبیل اختلاس های میلیاردی و تجاوز و شکنجه در زیر  عبای رهبری انجام می هند و اگر از احوال خدا هم بپرسید یک ۳۰ و چند سالی هست دیگه ایران سر نزده و آخرین باری که خدا تنهایی کمک کرد، فکر کنم جنگ ایران و عراق بود؟، نه ان جنگ را که باختیم؟، آهان جنگ جهانی دوم بود؟ نه ان مردم بودند که با هم متحد شدند...، جنگ جهانی اول بود؟ نه...

 جدا کی خدا یک حکومت فاسد را به تنهایی سرنگون کرد و اول صبح یک پیک با دو تا نان بربری فرستاد در خانه ات که چه نشسته ای که همه جا امن و امان است؟...
هیچ نظری موجود نیست: