۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

آقای نخست وزیر کانادا شما اول برادریت را ثابت کن با مردم ایران، و پیگیر ان اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد دلاری باش، بعد بیا ادعای ارث و میراث کن که رژیم تهران بزرگ ترین خطر برای صلح و امنیت جهان است!آقای نخست وزیر کانادا شما اول برادریت را ثابت کن با مردم ایران، و پیگیر ان اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد دلاری باش،

بعد بیا ادعای ارث و میراث کن که رژیم تهران بزرگ ترین خطر برای صلح و امنیت جهان است!آقای نخست وزیر کانادا به کوچه علی چپ نزن این پول های مردم ایران توی کانادا چی شد؟،

هپلی هپو نشه?!...

یک حساب باز کنید برای مردم ایران این پول ها را برای آینده آزاد این مردم زجر کشیده بگذارید...

آقای نخست وزیر کانادا،

ما خودمان فیلم سازیم...

اول آن قضیه اختلاس را رسیدگی کن...چه جوری همچین آدمی با همچین سابقه خطرناکی  که رئیس بانکی است

که بانکش به همکاری با تروریسم  محکوم شده و کل بانکش در کشورهای آزادی خواه دنیا ممنوع  به کار است

به این راحتی آمد کانادا...و ماندگار شد؟...

چرا ما می خواهیم یک مسافرت برویم کلی باید ویزا بگیریم و جواب پس بدهیم و پلیس سابقه زندگی و کار ما را چک کند؟ و...

در ضمن کسی که نمی داند این رژیم تهران بزرگ ترین خطر برای صلح و امنیت جهان است ،

خواجه حافظ شیرازی است که راحت شد مرد، و اینها را ندید...

استفن هارپر اتفاقا من هم هیچ مخالفت یا خصومتی با شما ندارم، ولی پول ها چی شد?!!!...

راستی پیگیری پرونده تجاوز و شکنجه و قتل زهرا کاظمی...چی شد؟هیچ نظری موجود نیست: