۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

آهای ایرانیان غیرتمند مقیم تورنتو کانادا که از مردم ایران می پرسید چرا برای تظاهرات به خیابانها نمی آیند؟ یک روز را برای تظاهرات در جلوی قصر محمودرضا خاوری مشخص کنید...

از مردم محروم و ستمدیده ایران حمایت کنید...

کشور کانادا، بسیجی و لباس شخصی و سپاهی ندارد...

شرف و ابرو و غیرت ایرانیان خارج از کشور را در ا عتراض به این خائنین نشان بدهید...


رئیس فراری بانک ملی ایران در کانادا

محمد رضا خاوری که مدیریت بزرگترین بانک اسلامی جهان و یکی از بزرگترین بانک های ایران را عهده دار بوده است دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی است. وی که برای سفری کاری به لندن سفر کرده بود از بازگشت به ایران خودداری کرده و از آن جا با پروازی به فرانکفورت آلمان و از فرانکفورت به مقصد تورنتو پرواز کرده است.
دولت کانادا نیز تاکنون از اظهارنظر در مورد حضور یا عدم حضور خاوری در کانادا خودداری کرده است. این کشور قرارداد استرداد مجرمان را با ایران امضا نکرده است.

آدرس:
http://hotipoti.blogspot.com/2011/10/3.html

هیچ نظری موجود نیست: