۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

کاپشن پاره ای که چندین میلیارد دلار اختلاس خرج وصله اش شد، و می شود...کاپشن  پاره ای که چندین میلیارد دلار اختلاس از هزینه مردم محروم ایران، خرج وصله اش شد و می شود...


 در راستای اینکه کشش ندید...، از این به بعد همه دزدی هایتان را کشش می دهیم تا کشتون درآد...و چشتون در آد...هیچ نظری موجود نیست: