۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

اگر مامور سرشماری آمد در خانه، بگویید: ما ۹۹ درصد خس و خاشاکیم مهم نیست، آن یک درصد اختلاس گرها و میلیارد دلارهای اختلاسشان را بشمارید و لطفا بپرسید کوهیار گودرزی کجاست؟


هیچ نظری موجود نیست: