۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

بیانیه شماره یک گوسفندان مقیم ایران و خارج از کشور: ما گوسفند ها بیمار جنسی نیستیم که کنترل توی شورتمان را نداشته باشیم و حجاب اجباری و تفکیک جنسی را به مردم تحمیل کنیم


بیانیه شماره یک گوسفندان مقیم ایران و خارج از کشور:

ما گوسفند ها بیمار جنسی نیستیم که کنترل توی شورتمان را نداشته باشیم و

حجاب اجباری و تفکیک جنسی را به مردم تحمیل کنیم

ما تا کنون پشت سر هیچ آخوندی نماز نخوانده ایم

ما کتاب رساله و مقلد نداریم

ما به هیچ گروه سیاسی خاص و شخص سیاسی خاصی تعلق خاطر نداریم...

ما هرگز گول هاله نور و عکس امام در ماه و آب و برق مجانی، و پول نفت سر سفره هایمان و...را نخورده ایم


ما حکومت مذهبی یک مشت دایناسور را برای خودمان انتخاب نکردیم و

هرگز در مقابل ظلم سکوت نکرده ایم، اینمهم مدرک صوتی ضبط شده اش: بع بع....

ما کتاب رساله و مقلد که چه جوری پایین تنه خودمان را بشوریم و اینها...نداریم

ما در مراسم اعدام یکدیگر حاضر نمی شویم، و در مواقع حمله گرگها با صدای بع بع بع، به گرگها اعتراض می کنیم و

حداقل برای فرار به یکدیگر کمک کنیم...

ما هرگز به عنوان مخالف سیاسی به خارج از کشور فرار نکرده ایم تا همچنان رژیم مذهبی داخل کشور را تقویت کنیم

ما عمامه نداریم، و به نماز جمعه الاغ ها و پای منبر کفتارها نمی رویم...

ما فاشیست نیستیم که همه را مجبور به پوشیدن رنگ سیاه کنیم

ما در مراممان، سنگسار و شلاق و قصاص و قطع دست و پا و ...نداریم،

ما بسیجی و سپاهی و لباس شخصی و مزدور نیستیم.

ما گوسفندیم، علف می خوریم ولی شرف داریم، لطفا از لقب گوسفند به عنوان توهین استفاده نکنید!!!.

حالا بازهم بگم بگم بگم؟، یا دیگه کشش ندهم؟...هیچ نظری موجود نیست: