۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

آقای قرائتی من کاملا حرف شما را قبول دارم، یک شتر فوایدش از کل آخوندهای روی زمین به خصوص آخوند های حاضر در ایران بیشتر است!


آقای قرائتی من کاملا حرف شما را قبول دارم،

یک شتر فوایدش از کل آخوندهای روی زمین به خصوص آخوند های حاضر در ایران بیشتر است!،


لطفا جمیعا بروید به عربستان تشریف ببرید و چند راس شتر برای ما مردم محتاج به شتر به جای آخوند بفرستید...

شما درست می گویید؛ شتر سواری می دهد، مثل آخوند سوار مردم نمی شود و از زحمت مردم رنج کشیده بهره نمی برد...

شتر گوشت هم  می دهد و مثل آخوند بچه های مردم برایش گوشت قربانی برای فتوای تجاوز و کشتن و سنگسار نیستند

شتر کرک می دهد و چهره زیبا و مهربانی دارد مثل شما فتوای کتک زدن زنان را نمی دهد،

قیافه متحجر و ابلهانه و ریشی که تا توی چشمش باشد ندارد، قابلمه و تایر هم روی سرش نمی گذارد

از همه مهم تر، شتر شرف دارد و هنوان نجیبی است نه مثل شما و امثال شما...

در ضمن لطفا ماشین های میلیونی ضد گلوله تان را بدهید به مردم محروم و زحمتکش ایران

و دو تا شتر بخرید که حسرت به دل به عربستان کوچ نکنید ...
هیچ نظری موجود نیست: