۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

کلاغ پر عمل های جراحی پلاستیک احمدی نژاد از دیروز تا امروز به مناسبت عمل جراحی پلاستیک چشم مشایی اش...:


آهای به گوش، از این به بعد همچی را کش می دهیم تا کشتون درآد...و چشتون در آد...
کلاغ پر عمل های جراحی پلاستیک احمدی نژاد از دیروز تا امروز به مناسبت عمل جراحی پلاستیک چشم مشایی اش...:
۱-قوز دماغ پر
۲-پرهای دماغ کمتر
۳-چروکهای صورت پر
۴-گونه ها یش پرتر
۵-دندانهاش صافت تر
۶-زیر ابروها پر
۷-گونه ها پرتر
۸-مخش مختل
۹- هیکل (
قناس
) پرتر
۱۰--جیبش پرتر
۱۱-مشاییش خوشگل تر
۱۲- پول نفت سر سفرهای مردم...پر، پر، پر پر
کلاغ پر، کش پر خامنه ای رهبر...

هیچ نظری موجود نیست: